Iron Remover

Försäljningspris Pris 149 kr Ordinarie pris 185 kr Enhetspris  per 

Skatt ingår.

Drop-Ex® Signature’s Edition Iron Remover är en oslagbar pH-neutral flygrostborttagare som löser bromsdamm och metallpartiklar från t.ex. dubbdäck som bränts fast på fälgar och lack. Specialutformad med extremt hög koncentration av aktiva ämnen som omedelbart ger en lila färg vid reaktion. Fungerar utmärkt som fälgrengöring men är också säker att använda på hela lacken.

En fälgrengöring värd namnet

Moderna bromsbelägg frigör vid varje inbromsning stora mängder bromsdamm som tillsammans med annan vägsmuts bränner sig fast hårt på fälgarna. Denna typ av smuts går normalt sett inte att tvätta rent med vanliga metoder. Vår Iron Remover är dedikerad till att lösa just hårt sittande bromsdamm. Boostad med aktiva ämnen som söker upp inbrända partiklar och som skiftar till en mörk lila färg under verkningsprocessen. 

Undvik framtida rostskador

Genom att regelbundet använda vår Iron Remover även på hela lacken förlänger du livslängden på din lack. Flygrostpartiklar som bränts fast på lacken, och som på sikt ger upphov till rost, kan enbart avlägsnas med en dedikerad flygrostlösare som vår Iron Remover. Använd med fördel i samband med varje tvätt för att säkerställa att lacken framöver alltid är fri från kontaminering. 

Varför Drop-Ex Iron Remover?
 - Extrem koncentration av aktiva ämnen
 - Omedelbar lila reaktion
 - Säker på alla typer av fälgar & lack
 - pH-neutral
 - Effektiv på husvagn, husbil, båt
 
Utspädbar Nej
Triggerspruta Ja
Biologiskt nedbrytbar Ja
Fri från PFAS-ämnen Ja
pH-värde 7

 

  
 
  
Har du frågor?
Tveka inte att Kontakta oss alternativt skicka ett mail till info@dropex.se
Gör så här

STEG 1
Spraya på och låt de aktiva ämnena verka i ca 5 min. För bästa resultat, arbeta in medlet med en borste.

STEG 2
Njut av att se medlet förvandlas till en intensiv lila färg vid reaktion med flygrost och annan smuts.

STEG 3
Spola av med vatten.

Har du frågor?
Tveka inte att Kontakta oss alternativt skicka ett mail till info@dropex.se

Säkerhetsdata

FARA. Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonskada. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehåller: Natriumtioglykolat, 2-butoxietanol. Innehållsdeklaration enligt förordning (EG) nr 648/2004: 15-<30% Anjoniska tensider, 5-<15% Nonjoniska tensider. 
UFI: HC00-C0WF-H005-8PY8
Säkerhetsdatablad: Ladda ned