Pre Wash

Försäljningspris Pris 129 kr Ordinarie pris 165 kr Enhetspris  per 

Skatt ingår.

Drop-Ex® Signature’s Edition Pre Wash är en alkalisk avfettning speciellt utformad för att lösa all organisk smuts såsom flugor, lera, trafikfilm, damm och pollen. Används som förtvätt över hela bilen innan schamponering eller varför inte på husfasad, tak, trätrall, stenplattor etc. Säker och effektiv på husbil, husvagn och båt. Kan även användas för klädsel- och textilrengöring.

Rengör som gott alla ytor

Med Pre Wash rengör du inte enbart lacken utan även däcksidor, gummimattor, textilstolar, mattor och plastdetaljer med en enda avancerad avfettning. Speciellt framtagen för att kraftfullt och aggresivt lösgöra och lyfta all typ av organisk smuts såsom trafikfilm, fågelspillning, alger, mögel, pollen, sot, gräsfläckar - you name it. 

Späd ut efter smutsen till hands

Pre Wash levereras som ett superkoncentrat för att du ska kunna anpassa styrkan efter smutsen till hands. Superekonomiskt och anpassningsbart. Boostad med högskummande ämnen som ger kraftigt lödder när medlet arbetas med borste och som tränger ner djupt i porer och aktivt lyfter upp smutsen till ytan. 

Säker och effektiv på husbil, husvagn & båt

Det har tidigare varit svårt att tvätta fritidsfordon eftersom de kan ha rejält ingrodd smuts som exempelvis alger & mossa, samtidigt som fogar och lim inte får lösas upp med fel medel. Med Pre Wash får du effektivt bort all hårt ingrodd organisk smuts - och den inverkar ej på tätningar, fogar och lim.

Varför Drop-Ex Pre Wash?
 - Superkoncentrat-utspädes till 25 l
 - Avfettning för alla fordonstyper
 - Effektiv på gummi & däcksidor
 - Säker på husvagn, husbil & båt
 - Uppskattad som klädselrengöring
 
Utspädbar Ja
Triggerspruta Ja
Biologiskt nedbrytbar Ja
Fri från PFAS-ämnen Ja
pH-värde 14
Utspädning
Lätt smuts
1:50 (2%)
Normal smuts 1:20 (5%)
Hård smuts 1:10 (10%)
Extrem smuts 1:5 (20%)

  

 

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss och skicka ett mail till info@dropex.se

 
 
Gör så här

STEG 1
Späd ut efter behov.

STEG 2
Spraya på och låt verka i ca 5 min. Låt det ej torka in.

STEG 3
Arbeta in medlet med en borste vid extrem smuts.

STEG 4
Spola av med vatten.

Har du frågor?

Tveka inte att Kontakta oss alternativt skicka ett mail till info@dropex.se

Säkerhetsdata

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Innehåller: Natriumhydroxid. Innehållsdeklaration enligt förordning (EG) nr 648/2004: 5-<15% Amfotära tensider.
UFI: C500-C0HN-W006-X0T4
Säkerhetsdatablad: Ladda ned