Körsbär
Öppna bild i bildspelet, Bilschampo

Shampoo

Försäljningspris Pris 149 kr Ordinarie pris 195 kr Enhetspris  per 

Skatt ingår.

Drop-Ex® Signature’s Edition Schampo är ett högkoncentrerat, pH-neutralt och djuprengörande schampo som på ett säkert sätt löser även hårt ingrodd smuts utan att påverka befintligt vax eller lackskydd. Skummar otroligt för bästa möjliga glid och för att enkelt se var man tvättat. Fritt från vax och efterlämnar ingen hinna.

Som inget annat schampo därute

Många andra schampon är alltför aggressiva och inverkar på det befintliga lackskyddet, bleker plastdetaljer och torkar ut gummi. Vårt schampo är noggrant pH-balanserat och säkert att använda på alla typer av känsliga detaljer, lacktyper, plaster och gummin. Formulerat för att användas gång på gång utan att din tidigare vaxade eller behandlande lack påverkas. Dessutom skonsam för händerna.

Minimera risken för tvättrepor

Schampon med dåligt skum orsakar hög friktion och resulterar i onödiga tvättrepor. Drop-Ex schampo är boostad med både rengörande tensider - som aktivt lyfter hårt sittande smuts - och smörjande ämnen med superskummande egenskaper som ger ett fantastiskt glid och minimerar repor. Dessutom blir det superenkelt att se var man tvättat och missat! 

Varför Drop-Ex Shampoo?
 - Superkoncentrat [ca 1:2000]
 - Oslagbart skum
 - pH-neutralt
 - Påverkar ej befintligt lackskydd
 - Doft av vilda körsbär
 
Utspädbar Ja
Biologiskt nedbrytbar Ja
Fri från PFAS-ämnen Ja
pH-värde 7

 

  

 

Har du frågor?
Tveka inte att Kontakta oss alternativt skicka ett mail till info@dropex.se

Gör så här

STEG 1
Häll i ca 15 ml Shampoo i en tvätthink och fluffa upp skummet med vattentrycket.

STEG 2
Schamponera bilen uppifrån och ned och undvik cirkulerande rörelser.

STEG 3
Spola av och för bästa resultat torka bilen med en torkduk.

STEG 4
Ta två steg bakåt och njut av den krispigt rena lacken.

Har du frågor?
Tveka inte att Kontakta oss alternativt skicka ett mail till info@dropex.se

Säkerhetsdata

FARA. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonskada. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: Sekundärt natriumalkansalt, C8-18-Alkylamidopropylbetain. Innehållsdeklaration enligt förordning (EG) nr 648/2004: 5-<15% Amfotära tensider, 15-<30% Anjoniska tensider, 5-<15% Nonjoniska tensider.
UFI: 2300-U0U8-K00P-8P72
Säkerhetsdatablad: Ladda ned

Körsbär
Öppna bild i bildspelet, Bilschampo
Körsbär
Öppna bild i bildspelet, Shampoo - Drop-Ex
Körsbär
Öppna bild i bildspelet, Shampoo - Drop-Ex
Körsbär
Öppna bild i bildspelet, Shampoo - Drop-Ex
Körsbär
Öppna bild i bildspelet, Shampoo - Drop-Ex
Körsbär
Öppna bild i bildspelet, Shampoo - Drop-Ex